-3° Açık
 •             Eğitim hayatları boyunca ‘bazı’ öğrenciler – bir çok dememeyi tercih ettim, edebiyat derslerinde sadece dersten kalmamak  ve başarısız olmamak için klasik edebiyat okurlar. Bunun neticesinde, bu klasik metinlerdeki birbirinden bilgilendirici hayat derslerini kaçırdıklarının da farkında olmazlar.  Dostluk, sevgi, paylaşmak, şefkat  ve birçok diğer önemli değerler bu eserlerde işlenmektedir.  Bu yazıda üç klasik esere ve […]
 •   İnsan, birini sevdiğinde mi anlaşıldığı hissine kapılır yoksa anlaşıldığını düşündüğünde mi sevmeye başlar? Humanizm, istikrar, modernite gibi süslü kelimeler kisvesi altında tarihte hiç olmadığı kadar özgürleştiğini düşünen ‘modern insan’, çevresinde kurduğu bencil, çıkarcı ve ruhsuz ilişkilerle kendini yalnızlığa ve huzursuzluğa süreklediğinin farkında değildir. Modern ideolojilerin daha fazla tüketim sağlamak amacıyla ağızlardan eksik etmediği özgürlük […]
 • Orta Stoa Dönemi 12 Şubat 2021 08:23
  Helenistik dönemde Akdeniz ve Yunan coğrafyasının çeşitli yerlerinde ve ayrı zaman dilimlerinde üç farklı şekilde adını duyuran Stoa öğretileri kendi aralarında farklılıklar gösterse de temel görüşleri bakımında ortak yanları daha çoktur. Suriyeli Poseidonidos ve Rodoslu Panaitos’un en önemli temsilcileri sayıldığı Orta dönem Stoacılığında, Eski döneme kıyasla daha ılımlı bir söylem izlenmiştir. Özellikle Eski Stoa’daki ahlak […]
 • Zenon’un M.Ö. 300 yılında Kinizmden önemli ölçüde etkilenip Atina’da kurduğu Stoa okulu, daha sonra Descartes, Erasmus, Montaigne gibi filozofların eserlerinin oluşmasında büyük rol oynamıştır. Bir önceki yazıda da bahsedildiği üzere üç döneme ayrılan Stoa felsefesinin Eski Dönemine öncülük eden isimler başta kurucusu Kıbrıslı Zenon olmak üzere yine onunla aynı zamanda yaşamış Kleanthes ve Khrysippostur. Her […]
 •   Sokrates sonrası, onun felsefi düşüncesini benimseyen ve öğretilerini merkeze alıp kendi ekollerini oluşturan düşünce sistemlerine baktığımızda bilgelik ve erdem, mutluluk ve anlam gibi kavramları incelediklerini görürüz. İnsanın dürüst bir karaktere sahip olup, bilgeliği elde ederek mutlu ve huzurlu olacağını savunan Stoa felsefesi de bu düşünce akımlarından biri ve en önemli Helenistik dönem öğretilerindendir.             […]
 • İnsan varoluşu gereği ve toplum içerisinde yaşamını sürdürmesi dolayısıyla günlük hayatında takdir görme, sevgi hissetme ve onaylanma ihtiyaçları olan bir canlıdır. Bu istekler ölçülü talep edildiğinde ve karşılandığında gayet tabii ve normaldir. Fakat etrafımızdaki insanların bizim hakkımızda ne düşündüğünü haddinden fazla önemsemek, gereğinden fazla beğenilme ve onaylanma arzusu duymaya takıntılı bir hal içerisine girmek bizi […]
 • ‘Duygu’ günlük yaşamda gördüğümüz bir nesnenin, yaşadığımız bir olayın ya da konuştuğumuz bir kişinin ardından iç dünyamızda meydana gelen hisler olarak tanımlanabilir. Bizler hayatımız boyunca çevremizde yaşadığımız farklı tecrübeler dolayısıyla birbirinden farklı duygular yaşarız. Karşımızdakilerin yüz ifadelerinin, bir olay hakkında hakkında yaptıkları yorumların ya da verdikleri tepkilerin gözlemlenmesiyle duyguları anlama ve yorumlama becerisi gelişir. Çocuklar […]
 • Felsefe ve düşünce tarihi incelendiğinde “Quo Vadis?” yani ‘Nereye gidiyorsun?’ sorusunun binlerce yıldır yanıtını aradığımız kadim sorulardan biri olduğu görülecektir. Yaşamımız boyunca bu soruya bulduğumuz cevap hem bugünümüzü hem geleceğimizi şekillendirdiği gibi insanoğlunun bilinç kazandığı ilk günden bu yana hayatında aradığı anlam ihtiyacına da yön vermektedir. İnsan gerek düşünüp, sorgulayarak gerekse farkında dahi olmadan  hayatını […]
 •   ‘Anı (hatıra)’ kelimesi soyut anlamlı bir sözcük olarak karşımıza çıksa da zaman zaman hatırladığımız anılarımız beynimizin sinir hücrelerinde gerçekleşen kimyasal ve somut bazı işlemlerin belleğimize kaydedilmesiyle meydana gelmektedir. Duyularımız aracılığıyla algıladığımız her şey beynimizde var olan sinir hücreleriyle bir diğer hücreye iletilir ve büyük bir ileti bağı oluşur. İnsanın yaşadığı tecrübelere, edindiği yeni bilgilere […]