19° Açık
 • Fransızca’daki La Raison D’etat ifadesiyle benzerliği bulunan hikmet-i hükümet kavramı bir ülkenin çıkarlarının söz konusu olduğu durumlarda önceden uygulanan yasa ve kuralların bir süreliğini (?) askıya alınması ve belli bir grubun bu yasalardan muaf tutulması anlamına gelir. Belli bir grubu kutsayıp, yücelten böyle bir anlayışta bu grubun yapıp edeceği her türlü faaliyet yine ülkenin faydası […]
 • Bir seneyi geride bıraktığımız Korona salgını sürecinde ‘dijitalleşme’ ve ‘inovasyon’ gibi hayatımızda yıllardır var olan kavramların bu dönemde önemini ve gelecekte her birimizin yaşamında oynayacakları rolü daha yoğun hissettik. Neredeyse tüm seneyi evlerinde online aldıkları eğitimle tamamlayan öğrenciler ve öğretmenler zorunlu da olsa farklı bir tecrübeyi hep birlikte paylaştılar. Birçok üniversite daha şimdiden pandemi bitse […]
 • Roma Dönemi Stoası – III 26 Mart 2021 08:18
  Geç Stoa dönemi olarakta bilinen Roma Dönemi Stoası’nın en önemli temsilcileri arasında Seneca, Epiktetos ve Marcus Aurelius yer almaktadır. Asıl temellerini Kıbrıslı Zenon’un kurduğu okulla başlatan Stoa felsefesi, altın çağını Roma İmparatorluğu döneminde yaşamıştır. Stoacılık her ne kadar ahlak, eşitlik gibi kavramları vurgulamasıyla toplumda kabul görmüş olsa da Roma İmparatorluğu’nda en etkili felsefi akımlardan biri […]
 • Tarafgirlik ve Vicdan Üzerine 5 Mart 2021 09:38
  İnsan fikirlerin değişebileceğini ya da birbirlerinin yerine geçebileceğini kabullenmekte zorlanırsa saplantılı şekilde bu fikirleri canlandırır ve tutarsızca savunduğu bu idealinin başkaları tarafından da desteklenmesini ister. Sözde bir doğruyu ‘kendi savunduğu’ doğruyu elinde tutandan daha tehlikelisi yoktur. Bu nedenle tarihteki en zalimler, hakiki cellatlar halkın ve emekçinin üstünde dini ya da siyasi düzeyde bir otorite kurmaya […]
 •             Eğitim hayatları boyunca ‘bazı’ öğrenciler – bir çok dememeyi tercih ettim, edebiyat derslerinde sadece dersten kalmamak  ve başarısız olmamak için klasik edebiyat okurlar. Bunun neticesinde, bu klasik metinlerdeki birbirinden bilgilendirici hayat derslerini kaçırdıklarının da farkında olmazlar.  Dostluk, sevgi, paylaşmak, şefkat  ve birçok diğer önemli değerler bu eserlerde işlenmektedir.  Bu yazıda üç klasik esere ve […]
 •   İnsan, birini sevdiğinde mi anlaşıldığı hissine kapılır yoksa anlaşıldığını düşündüğünde mi sevmeye başlar? Humanizm, istikrar, modernite gibi süslü kelimeler kisvesi altında tarihte hiç olmadığı kadar özgürleştiğini düşünen ‘modern insan’, çevresinde kurduğu bencil, çıkarcı ve ruhsuz ilişkilerle kendini yalnızlığa ve huzursuzluğa süreklediğinin farkında değildir. Modern ideolojilerin daha fazla tüketim sağlamak amacıyla ağızlardan eksik etmediği özgürlük […]
 • Orta Stoa Dönemi 12 Şubat 2021 08:23
  Helenistik dönemde Akdeniz ve Yunan coğrafyasının çeşitli yerlerinde ve ayrı zaman dilimlerinde üç farklı şekilde adını duyuran Stoa öğretileri kendi aralarında farklılıklar gösterse de temel görüşleri bakımında ortak yanları daha çoktur. Suriyeli Poseidonidos ve Rodoslu Panaitos’un en önemli temsilcileri sayıldığı Orta dönem Stoacılığında, Eski döneme kıyasla daha ılımlı bir söylem izlenmiştir. Özellikle Eski Stoa’daki ahlak […]
 • Zenon’un M.Ö. 300 yılında Kinizmden önemli ölçüde etkilenip Atina’da kurduğu Stoa okulu, daha sonra Descartes, Erasmus, Montaigne gibi filozofların eserlerinin oluşmasında büyük rol oynamıştır. Bir önceki yazıda da bahsedildiği üzere üç döneme ayrılan Stoa felsefesinin Eski Dönemine öncülük eden isimler başta kurucusu Kıbrıslı Zenon olmak üzere yine onunla aynı zamanda yaşamış Kleanthes ve Khrysippostur. Her […]
 •   Sokrates sonrası, onun felsefi düşüncesini benimseyen ve öğretilerini merkeze alıp kendi ekollerini oluşturan düşünce sistemlerine baktığımızda bilgelik ve erdem, mutluluk ve anlam gibi kavramları incelediklerini görürüz. İnsanın dürüst bir karaktere sahip olup, bilgeliği elde ederek mutlu ve huzurlu olacağını savunan Stoa felsefesi de bu düşünce akımlarından biri ve en önemli Helenistik dönem öğretilerindendir.             […]
 • İnsan varoluşu gereği ve toplum içerisinde yaşamını sürdürmesi dolayısıyla günlük hayatında takdir görme, sevgi hissetme ve onaylanma ihtiyaçları olan bir canlıdır. Bu istekler ölçülü talep edildiğinde ve karşılandığında gayet tabii ve normaldir. Fakat etrafımızdaki insanların bizim hakkımızda ne düşündüğünü haddinden fazla önemsemek, gereğinden fazla beğenilme ve onaylanma arzusu duymaya takıntılı bir hal içerisine girmek bizi […]