19° Parçalı az bulutlu

‘Arabuluculuk yetkisi verilmeli’

Genel - 3 Mart 2021 10:46 A A

 

Toplumsal sorumluluğu bulunan meslek örgütünün bütünlülüğünün bozulmaması gerektiğini belirten BSMMMO Temsilcisi Turhan, meslek camiasının taleplerini dile getirdi.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Mustafakemalpaşa Temsilcisi İlker Turhan, Muhasebe Haftası dolayısı ile yayınladığı mesajda, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerinin, ülke ekonomisine ve işletmelerin gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

Mustafakemalpaşa’da 73 üyesi ve 8 stajyeri ile ekonomiye ve işletmelere katkı sunmayı sürdürdüklerini ifade eden BSMMMO Temsilcisi Turhan, meslektaşları üzerindeki son dönemlerde artan iş yüküne bağlı olarak oluşan mesleki sorunlara dikkat çekerek, pandemi döneminde kesintisiz hizmet üretmeye devam ettiklerini, ülke genelinde yüzün üzerinde meslek şehidi veren ve halen tedavisi devam eden bine yakın meslek mensubu olan muhasebe camiasının tüm ülkenin gurur kaynağı haline geldiğini kaydetti.

Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin önemli sorunları da bulunduğuna vurgu yapan Turhan, mali müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmesi gerektiğini belirterek; “ Müşavirlik hizmetlerinde KDV indirimi yapılmalı, beyanname imzalatma zorunluluğunun kapsamı genişletilmelidir” dedi.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Mustafakemalpaşa Temsilcisi İlker Turhan, her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan ‘Muhasebe Haftası’nda yayınladığı mesajda; “ Muhasebe camiası;13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren Meslek Yasasına istinaden, 114 bin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 4 bin 800 Yeminli Mali Müşavir ile 18 bin stajyer ülke genelinde faaliyet gösteriyor. 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odası, TÜRMOB çatısı altında hizmet veriyor. 

Bursa SMMM Odası Mustafakemalpaşa Temsilciliği olarak ise bugün 73 üyesi ve yaklaşık 8 stajyeri ile ekonomiye ve işletmelerin geleceğine katkı sunmaya devam etmektedir. Üyelerimizin 43’ü serbest çalışmakta, geriye kalan 30’u ise çeşitli şirketlerde bağımlı çalışarak mesleki faaliyetlerini sürdürmektedirler” dedi. 

‘YÜZÜN ÜZERİNDE MESLEK ŞEHİDİMİZ VAR’

Meslektaşları üzerindeki son dönemlerde artan iş yükü ve mesleki sorunlara dikkat çeken Başkan İlker Turhan, pandemi döneminde kesintisiz hizmet üretmeye devam eden ülke genelinde yüzün üzerinde meslek şehidi veren ve halen tedavisi devam eden bine yakın meslek mensubu olan muhasebe camiasının tüm ülkenin gurur kaynağı haline geldiğini ve en kısa zamanda normale dönüş için uygun ortamın oluşması dilediğinde bulundu.

Turhan, bu dönemde sorumluluk alanlarında mücadele eden tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

‘YAPININ BOZULMASI HİZMET SUNUMUNU ZEDELER’

İlker Turhan yaptığı yazılı açıklama şu sözlere yer verdi; “32 yıl önce yasal statüsüne kavuşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu haline gelmiştir. Kaliteli hizmet sunarak, işletmelerimizin gelişimine katkı vererek, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet ediyoruz.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışıyor. Ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan bir meslek oluşturduk. Ülkemiz ve işletmelerimizin gelişimi için çalışıyoruz. Pandemi döneminde dahi hiç kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz. Ülke genelinde yüzün üzerinde meslek şehidi verdik ve halen tedavisi devam eden bine yakın meslek mensubumuz bulunmakta. Vefat eden meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet tüm yakınları ile meslek camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Halen tedavisi devam eden meslektaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Muhasebe meslek camiası bu dönemde tüm ülkenin gurur kaynağı haline gelmiştir, sorumluluklarına eksiksiz yerine getirmiş, başta ülke ekonomisi olmak üzere tüm iş hayatının çarklarının dönmesinde etkin rol almıştır. Bu bağlamda pandemi ile mücadele eden tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 

Ülkemizde Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği ve meslek örgütü, Anayasamızın 135’inci maddesine istinaden kurulmuştur. Üst birliğimiz TÜRMOB ve odalarımız kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 

Üst birliğimiz TÜRMOB; bir meslek örgütü olarak, başta Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile meslektaşlarımızın bağlı bulundukları odalara karşı sorumludur. Ancak; kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olmamız sebebiyle, toplumsal sorumluluklarımız da bulunmaktadır. 

Ülkemizin yaşadığı her sıkıntı ve sorun bizlerin de sorunu ve sıkıntısıdır. Mali müşavirler barıştan, demokrasiden, adaletten yanadır. Barışı, demokrasiyi, adaleti yok etmek isteyen her türlü oluşumun dimdik karşısındadır. 

TÜRMOB ve odalarımız, toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak çağdaş dünyada ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri izliyor; yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşıyor. Ekonomimizin gelişmesi ve iş dünyasının küresel dünyada yerini alması için katkı sunuyoruz. Çözüm sunmaya yönelik bir bakış açısı ile sorunları ve çözüm yollarını gündeme getiriyoruz.  Kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olmamız, yapılan çalışma ve sunulan hizmetlerin kamusal özellik göstermesindendir. TÜRMOB çatısı altında, Odalarımıza üye olan mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler kamu hizmeti niteliğindeki görevlerini mesleğin genel ve özel şartlarına uygun olarak yerine getirmektedirler. Meslek örgütleri demokrasinin temel taşlarından biridir. Bu yapının bozulması kamusal hizmet sunumunun zedelenmesine ve mesleğin kural ve standartlar bütünü içinde hizmet sunmasına engel olabilir. Bunun sonucunda ise; sunulan hizmetlerden fayda sağlayan başta kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere ülkemiz zarar görecektir.”

‘MALİ MÜŞAVİRLERE ARABULUCULUK YETKİSİ VERİLMELİ’

Başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında vergi ve sosyal güvenlik bildirimleri ve diğer mali bildirimler ile ilgili veri akışı, beyanların tanzimi, gönderimi ve denetiminin meslek mensupları tarafından yapıldığını ifade eden Turhan; “ Ayrıca TÜİK, BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB gibi, ekonomideki diğer düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları da meslek mensuplarımızın hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlileri kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmelidir. 

Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır.

TÜRMOB ve Odalarımız; kamu yararına, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan standartlarla, muhasebe ve denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmakta, gerek stajyerlerimizin ve meslek mensuplarımızın eğitimi noktasında, gerekse mesleğin uygulanmasına yönelik üzerine düşen sorunların çözümü konusunda büyük bir özveri ile çalışmaktadır. 

İşletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin, önemli sorunları da bulunmaktadır.

Çözümünü talep ettiğimiz bazı sorunlarımız aşağıdaki gibidir ;

1- Mücbir sebep hali genişletilmelidir.

2- Serbest meslek erbabında KDV’nin Gelir Vergisinde olduğu gibi tahsilat esasına göre düzenlenmesi sağlanmalıdır.

3- Mali müşavirlik hizmetlerinde KDV indirimi yapılmalıdır.

4- Mali müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmesi gerekmektedir.

5- Beyanname imzalatma zorunluluğunun kapsamı genişletilmelidir. 

6- Mali tatile ilişkin süreler uzatılmalıdır. 

7- Mali müşavirlere yeşil pasaport verilmelidir.

8- Mali müşavirlere ilişkin hesaplanacak gider katılım paylarına indirim hakkı verilmelidir.

9- YMM’lerin tasdikten doğan, SMMM’lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir. 

10- Kamu kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır ” diye konuştu.

‘UYGULAMALARDA AKSAKLIKLAR VAR’

Görevlerini yerine getirirken yaşadıkları sorunları, diyalog ve işbirliği içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü paylaşan Turhan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı;

“Ne var ki; son dönemlerde artan iş yükümüz meslektaşlarımızı olumsuz etkilemektedir. Bilhassa aynı bilgileri içeren birçok beyan ve bildiriminin ayrı ayrı kurumlara yapılması ve yine ne yazık ki, e-dönüşümler kapsamında yapılan e-uygulama çalışmalarındaki aksaklık ve eksikler sürekli üzerimizde bir baskıya neden olmaktadır. Başta Maliye Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililerden ivedi mesleki sorunlarımıza çözüm bekliyoruz.Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır.Verdiğimiz hizmetlerle mali danışmanlık ve denetim çerçevesinde güvenilir işletme danışmanı misyonuyla ekonomimizin önemli bir paydaşı olan bizler; kurumsallaşmış yapılarımızla, iş kalitesini sürekli arttıran, eğitimle gelişen bir meslek olarak geleceğe ve ufkun ötesindeki hedeflere emin adımlarla yürüyoruz. 

Hazine ile mükellef arasında çok önemli bir görevi yerine getiren, ülkemiz için olmazsa olmaz güçlü bir meslek grubu olan, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğimizi iş dünyamıza ve ülkemize değer katarak geliştirmeye devam edeceğiz, yarınları umutla şekillendireceğiz. Ülkemizde ve mesleğimizde yaşanan sorunların dayanışmayla, iş birliğiyle ve anlayışla çözüleceğine inanıyoruz. Yarınlara umutla bakacağımız bir geleceği hep birlikte hazırlayacağız.

Bu inançla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutluyor, ülkemiz ve meslektaşlarımız için daha aydınlık ve sağlıklı günler diliyoruz.”

Bu haber 979 kez okundu.
Muradiye Sarnıç Tesisleri
Genel - 10:46 A A
BENZER HABERLER

MUSTAFAKEMALPAŞA HAVA DURUMU

14 Nisan 2021 ÇARŞAMBA
19°
 • PER 16.3°
 • CUM 15.2°
 • CTS 17.7°

YAZARLARIMIZ

 • MALDA CÖMERTLİK DİNDE CÖMERTLİK

    Hasan-ı Basri hazretlerine sorarlar; Cömertlik nedir? Allah rızası uğrunda servetini sarf etmektir. Malımızı nasıl koruyabiliriz? Onu Allah yolunda dağıtarak… İsraf nedir?  Mal ve makam sevgisi yolunda infaktır. Cimrilik ve cömertliğin ölçüsü insandan insana değişir. Mesela bazı şeyler fakir için normal karşılanırken zengin için ayıplanır. Yabancılar normal karşılarken aile efradı onu ayıplar. Gençlere normal olan […]
 • ESNAFIM BİÇİM BİÇİM

  Çoook büyük sorumluluk gerektirir esnaflık. Eğer sorumluluklar bilinmezse, halk seni sorumlu tutar. Artık iki kişi olman gerekir. Kendin ve dükkanın. Özgürlük denen kavram sizin için artık yok hükmündedir. Müşterine karşı takındığın tavırdır bazen insanı esnaf yapan. “bozuk yoksa sonra verirsin” ya da” zeytinim kötü abi sana gelmez” gibi şeyleri belirtmektir. Bak şimdi “bozuk yoksa kalsın” […]
 • Ramazanda Beslenme Önerileri

  Ramazan ayı, oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir aydır. Her açıdan arınma ayı olan ramazan doğru ve sağlıklı beslenildiği takdirde sindirim sisteminizin dinlenmesine ve sağlığınızın korunmasına katkıda bulunur. Günün büyük bir kısmını vücut aç ve susuz geçirirken iftar ile birlikte besin alımı başlar. İftar ve sahur arasındaki kısa vakitte doğru beslenmek oldukça […]
 • Suya Yazılmış Mektuplar – 4

    …                                                               Hamzabey, 27 Şubat 2021, 05.11   Ne gönlümü avutabiliyorum Ne göz yaşlarım diniyor Şunu anladım: Sensiz olmuyor. Dost sohbetleri çekilmiyor Tükendi o şen kahkahalarım Yüzümden düşen bin parça Sensiz olmuyor. Bütün işlerim askıda Uyumak dünyânın en zor işi Kâbuslarla bitiyor uykularım Sensiz olmuyor. Nereye dönsem, nereye baksam Hayâlin kuşatıyor çepçevre beni Hüzün, içimde […]
 • Meryem Durmus
  Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen
  4 MAKALE YAZDI

  “Ramazanda Beslenmede Dikkat Edilecek Noktalar”

  Hoş Geldin RAMAZAN Meryem Durmuş 11 ayın sultanı Ramazan geldi.  Ramazan ayının ilk günlerindeyiz ve bu dönemde beslenmemize daha özen göstermeliyiz. Ramazanda asıl amacın beden ve ruhu terbiye etmek , nefsimize sahip çıkmak olduğunu hatırlamalıyız. Bunu başarabildiğimiz takdirde iftarda zaten aşırıya kaçmadan bedenin ihtiyacı kadar besin tüketip sahura uygun beslenmeyi sağlamış oluruz. Ramazanla birlikte karbonhidrat […]
 • Bilgi Toplumu Olma Yolunda STEM Eğitiminin Önemi

  Bir seneyi geride bıraktığımız Korona salgını sürecinde ‘dijitalleşme’ ve ‘inovasyon’ gibi hayatımızda yıllardır var olan kavramların bu dönemde önemini ve gelecekte her birimizin yaşamında oynayacakları rolü daha yoğun hissettik. Neredeyse tüm seneyi evlerinde online aldıkları eğitimle tamamlayan öğrenciler ve öğretmenler zorunlu da olsa farklı bir tecrübeyi hep birlikte paylaştılar. Birçok üniversite daha şimdiden pandemi bitse […]

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

 • 01
  İlçede Hurda Araçlar Toplanıyor
  Mustafakemalpaşa Madeni Eşya Esnaf Odası Başkanı Önder Aydın, federasyon tarafından alınan hurda araçların toplatılması kararıyla ilgili basın açıklaması yaptı.
 • 02
  İl Kadın Kolları Yönetimi Belli Oldu
  Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi çalışmalarını sonuçlandırdıklarını söyledi.
 • 03
  Belediye Personeline Sigara Bırakma Eğitimi
  Mustafakemalpaşa Belediyesi çalışanlarına, Dr. Emine Melis Çinçe tarafından Sigarayı Bırakma ve Kanser hakkında eğitim verildi.
 • 04
  TOKİ Kuraları Bu Ay Çekilecek
  Yurt genelinde yapımı planlanan 100 Bin sosyal konut için kuralar bu ay içerisinde çekilecek. 694 adet konutun İlçeye yapılacağı TOKİ Konutları için başvuranların heyecanlı bekleyişi bu ay bitecek. TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak olan 100 bin sosyal konut için 16 Aralık […]
 • 05
  Atkı ve Bereler Hazır Olsun
  Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre Kar yağışı Marmara Bölgesinde Bursa ve ilçelerinde etkili olacak.