BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE TEMSİLCİLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI

Ana Sayfa » Güncel » BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE TEMSİLCİLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI
Paylaş
Tarih : 14 Aralık 2017 - 6:24

Bursa SMMM ODASI Mustafakemalpaşa İlçe Temsilciliği adına İlker Turhan, Ahmet Küçükkurtel, Kevser Pazarcıklı gazetemize yaptığı açıklamada “01.01.2018 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ilçe temsilciliği olarak bunlara kısaca değinerek işverenlerin dikkatli olması ve cezai yaptırımlara maruz kalmaması konusunda hatırlatmalar yapmak istiyoruz.

01/01/2018 tarihine kadar muhtasar beyannamelerini üç ayda bir ve­ren ve personel çalıştıran mükelleflere, istihdam ettikleri personelin sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının beyanına ilişkin olarak düzenleyecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Be­yannamesini aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getiril­miştir.

Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve işçi çalıştıran mükellefler verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanna­mesini yürürlük tarihinden itibaren aylık olarak elektronik ortamda vermek zorundadırlar.

Yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise kanuni şartlara göre 3 aylık olarak vermeye devam edeceklerdir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Ceza Ne Şekilde Uygulanacaktır?

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde iki şekilde ceza uygula­ması vardır.

  1. a) Söz konusu beyannamenin içeriğinde vergi kanunlarına göre ceza kesilmesi gerektiren hatalar olduğu takdirde bu hatalar 213 sayılı VUK uyarınca vergi daireleri tarafından,
  2. b) Söz konusu beyannamenin içeriğinde 5510 sayılı kanun kapsamın­da idari para cezasını gerektiren fiillerin olması halinde ise sosyal gü­venlik il müdürlükleri tarafından

ayrı ayrı ceza kesilecektir.

Kesilecek bu cezalar her beyan için asgari ücretin 2 katına kadar ulaşmaktadır.

Örneğin, meslek adı ve kodu girilmemesi veya yanlış girilmesi çok basit gibi görünse bile işçi başına aşağıdaki ceza uygulanacaktır.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildi­ren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır

Yine İşverenin sigortalı çalıştırmaya son vermesi halinde bu durumu 15 gün içinde SGK’ya bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. (İşverenin muhtasar yükümlülüğü devam ediyor ise vergi kesintisini aylık veya üçer aylık dönemler halinde bildirmeye devam edecektir.)

Ayrıca Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde daha önceki bildirimlerde olmayan fazla mesai,prim, ikramiye vb.ücretler, İstirahatli iken çalıştı mı,Asgari geçim indirimi, Ücretli hafta sonu, resmi tatil gün sayısı,ücretli yıllık izin sayısı, ücretli mazeret izni, ilgili ayda işbaşında geçen saat gibi bilgiler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanna­meşinde bulunmaktadır. Cezai durumla karşılaşmamanız için Müşavirinize   düzenli olarak gününde ve doğru bilgi vermeniz gerekmektedir. Bu bilgileride Müşavirinize de ıslak imzalı mail veya faks ile verilmesi uygun olacaktır.

 

Diğer önemli bir hususta İşçilerin Özlük dosyalarıdır.

İş Kanunu 75. Maddesine göre, işveren çalıştırdığı her işçi için işçi özlük dosyası düzenlemek zorundadır. İşçi çalıştıran her işveren tarafından yasal olarak yapılması zorunlu olup, işçi özlük dosyası düzenlenmemesi halinde ise idari para cezasına hükmedilmiştir.

75 inci maddesindeki işçi özlük dosyalarını düzenlemeyen, işveren veya işveren vekiline binaltıyüzondokuz (1.619.00 TL) Türk Lirası idari para cezası verilir.

Özlük dosyası olmaması cezayı gerektirmekle birlikte, ayrıca özlük dosyasında bulunması zorunlu olan belgeleri düzenlememek veya zamanında ilgili kuruma vermemek de cezayı gerektirmektedir. Bazı belgelerin bulunmaması doğrudan idari para cezası gerektirmemekle birlikte, hem denetimlerde, hem de ihtilaflı hallerde ispat için bulundurulması gerekir.

İş Kanunu 109. Maddesi uyarınca işçiye yapılacak tüm bildirimlerin yazılı olması gerekir. Bildirim yapılacak kişi bunu imzalamazsa, bu husus orada tutanakla tespit edilir. Tutanak en az iki kişi tarafından imzalanır. İşçiye yapılan bildirimlere ilişkin imzalı örnek veya imzadan kaçınmış ise düzenlenen tutanak eklenerek bunların da özlük dosyasında saklanması gerekir. İşçi özlük dosyası her işçi için ayrı düzenlenmesi gerektiğinden, özlük dosyası düzenlenmeyen her işçi için ayrı ayrı idari para cezası söz konusu olacaktır. Bu nedenle çalışan her işçi için bir özlük dosyası düzenlenmesi zorunlu olup, idare aşağıda bulunan belgeleri işveren veya işveren vekilinden isteyebilir

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKLİ BELGELER

– İşe Başvuru Formu ,- Hizmet Sözleşmesi ,- Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/1 a,- GSS Giriş Bildirgesi,- SGK Sigortalı Bildirim Belgesi,- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/1 a, – Aile Durum Bildirimi Formu, – İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti, – İkamete Dayalı Nüfus Kayıt Örneği, – Yabancı Uyruklu İşçi Çalışma İzin Belgesi, – Ücret Hesap Pusulası, – Mezun olduğu okul diploma fotokopisi, – Referansları ve CV’ si, – Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi, -Sağlık Raporu, – Kan Grubunu Gösterir Belge, – Adli sicil kaydı, – Askerlik Durumunu Gösterir Belge,

18 yaşından küçük çalışan var ise ebeveyninin muvafakatnamesi , – Ücretsiz İzinler ve Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Dilekçe veya Formlar, – Yıllık Ücretli İzin Cetveli, – Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar, – 2 adet vesikalık Fotoğraf, – Doğum Yapan Kadının 6 aylık ücretsiz izin talep dilekçesi, – Doğum Yapan Kadının Emzirme izin talep dilekçesi, – İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler ve İş Kazası Bildirimi SGK

İş Kazası Tutanağı, – Çalışma Belgesi,- Fazla Çalışma Onay Belgesi, – İşe İzinsiz Gelmeme / İş Geç Gelme Tutanağı ve İhtarı, -İstifa Dilekçesi, – İbraname, Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği, Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Türkiye İş Kurumu Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği, – İşe Gelmeyen İşçinin En Son Adresine Gönderilecek Noter Tebligatı İhtarname

Daha evvel İşten Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Alınma Daveti, – 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işçiye verilmesi gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin belgeleri,

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerekli araç ve gereçlerin verildiğine ilişkin işçinin

İmzasını Taşıyan belgelerdir.

 

Ancak özlük dosyasında bulunması gereken belgelerden 4 ‘ü çok önemlidir. Çünkü bu 4 belge işçi veya idare ile oluşacak ihtilaflı durumlarda işvereni mağdur edecektir.

Bunlar :

1-İŞ SÖZLEŞMESİ

2- SAĞLIK RAPORU

3- İKAMETE DAYALI NÜFUS CÜZDAN SURETİ (AİLE DURUMUNU GÖSTERİR)

4- ADLİ SİCİL KAYDI (İCRA TAKİBİNİ GÖSTERİR BELGE)

Bu belgeler çok önemli olup hepsinin ıslak imzalı yada E-Devletten alınması gerekmektedir.

01.01.2018 tarihinden sonra meslektaşlarımızın da bu 4 adet belge olmadan işçi girişi yapmayacağı kanaatindeyim.

Kısaca toparlayacak olursak 01.01.2018 den itibaren işverenlerin sorumluluk ve yükümlülükleri iyice artmaktadır. İşverenlerimizin mağdur olmamaları için Müşavirine danışarak eksikliklerini tespit etmeli ve yılbaşına kadar bu eksiklikleri tamamlamaları çok önemlidir.

Diğer bir deyişle 01.01.2018 den sonra İşverenlerin bu konulara çok dikkat etmeleri ve Müşavirleri ile sıkı diyalog halinde olmaları gerekmektedir.

Ancak yukarıdaki uygulamaların bazıları 1 Temmuz 2018’e ertelenmiştir. ”dedi

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

Kanar “Ak Parti Daha Ne Yapsın”
Kanar “Ak Parti Daha Ne Yapsın”

* Halkın güvendiği adam olarak hizmet etmeye devam Mustafakemalpaşa Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Kanar ve Yönetim kurulu Üyesi Başkan Yardımcısı

İyi Parti İlçe Teşkilatı Tanıtımı Toplantısını Yaptı
İyi Parti İlçe Teşkilatı Tanıtımı Toplantısını Yaptı

                     Mustafakemalpaşa İyi Parti ilçe teşkilatı tanıtımı Cumartesi günü saat 13:00 de Mustafakemalpaşa Belediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa’ya geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa’ya geliyor

Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Kanar “Mustafakemalpaşa İlçe Yönetimi ve üyelerimizin katılımı ile AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı

Facebook Hesabınızla Bu Habere Yorum Yapabilirsiniz